نگهداری داده های مورد نیاز و تبدیل آن به اطلاعات و دانش ، همواره از نیازهای دنیای فناوری اطلاعات می باشد. در این راستا ما نیاز به بانک اطلاعاتی و سیستم مدیریت بانک اطاعاتی داریم.

ما می توانیم در بانک های اطلاعاتی ، داده هایی را که فراموش می کنیم ذخیره کنیم و در زمان مورد نیاز آنها را بازیابی کنیم مثل آدرس ، شماره تلفن و یا حساب های شخصی و … . مدیریت بانـک اطلاعات عـامل اصلی کارکرد بانک اطلاعات است که وظیفه تعــریف ذخـیره کردن ، بهنگام سازی و بازیابی داده ها را بر عهده دارد. یکی از برترین شرکت های تولید کننده بانک اطلاعاتی و سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی اوراکل می باشد. اوراکل در اساطیر یونانی الهه الهام یا خداوندگار می باشد .

حجم: 4 مگابایت

دانلود کتاب